Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Wypalanie traw zagraża liniom energetycznym

Pożary łąk i nieużytków nieodwracalnie niszczą nasz ekosystem, stanowią także zagrożenie dla zdrowia i życia - w tym roku życie straciły już trzy osoby, a 22 zostały ranne. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.  Straty w wyniku pożarów traw i nieużytków wyniosły w tym roku – według szacunków Państwowej Straży Pożarnej – już 1,16 mln zł.

Wypalanie traw stanowi również poważne zagrożenie dla infrastruktury energetycznej. Pożar trawy pod linią może uszkodzić przewody i konstrukcje słupów. W przypadku linii dystrybucyjnych może to pozbawić dostępu do energii elektrycznej tysiące odbiorców. Jeżeli do pożaru dojdzie pod linią przesyłową, rośnie ryzyko zakłócenia w systemie elektroenergetycznym, które może doprowadzić do wielkoobszarowej awarii.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przyłączają się do apelu strażaków i proszą o zgłaszanie zaobserwowanych pożarów lub prób podpaleń na numer alarmowy 112. W przypadku pożaru pod linią najwyższych napięć należy jak najszybciej zgłosić zdarzenie PSE pod alarmowym numerem telefonu (22) 242 15 15.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna