Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Zakończono demontaż

Wykonawca zakończył już wszystkie prace związane z demontażem starej linii. Aktualnie trwa wypłata odszkodowań za straty powstałe na etapie budowy i demontażu. 
 
Dodatkowo, realizowane są prace związane z wprowadzeniem przewodu linii 400 kV na bramki linionwe na stacji elektroenergetycznej Plewiska. 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna