Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Zakończono kluczowe prace budowlane i montażowe

W maju Wykonawca zakończył kluczowe prace związane z budową linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska. Linia została sprawdzona przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i przekazana do ruchu próbnego. Poniżej przypominamy jak przebiegała budowa linii:

 

 

 Dodatkowo, zdemontowano już około 65km przewodów fazowych oraz 129 słupów i fundamentów.  Aktualnie prace w tym zakresiesie prowadzone są w gminach Oborniki, Rokietnica  i Tarnowo Podgórne.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna