Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Spotkanie z Wójtem i Radą Gminy Czarnków

29 czerwca przedstawiciele Wykonawcy spotkali się na sesji rady gminy z władzami Czarnkowa. Jacek Miciński, rzecznik prasowy omówił inwestycję i jej znaczenie, a także wyjaśnił jakimi kryteriami kierowano się wskazując propozycję wariantu poprowadzenia linii. Dyrektor Piotr Mucha opisał szczegółowo trasę na mapach.


Radni gminy zadawali pytania dotyczące szacowania odszkodowań. Wykonawca wyjaśnił, że odbywa się to na bazie operatów szacunkowych sporządzanych dla każdej nieruchomości. Radni chcieli również dowiedzieć się, czy trasa linii jest ostateczna. Wykonawca wyjaśnił, że jest to propozycja opracowana na podstawie szczegółowych analiz uwarunkowań terenowych. Czy będzie to wariant ostateczny, zależy od wielu czynników, przede wszystkim jednak od efektów konsultacji społecznych, które w gminie Czarnków wstępnie zaplanowano na początek września, lub nieco wcześniej, w zależności od daty żniw.


Wszyscy obecni otrzymali informatory na temat inwestycji, Wykonawca informował również o stronie internetowej projektu i zachęcał do jej śledzenia.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna