Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Znaczenie inwestycji, czyli dlaczego linia powstaje?

To pytanie, które często zadaje wielu mieszkańców – po co powstaje linia 400 kV i dlaczego przebiega właśnie przez moją gminę? Linia Piła Krzewina – Plewiska ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania stabilnych dostaw prądu do północnej i zachodniej Polski. Województwo wielkopolskie oraz regiony położone na północy wykorzystują prąd produkowany w elektrowniach znajdujących się na południu. Elektrownie Pątnów, Adamów, Konin czy Bełchatów wytwarzają energię, która trafia do aglomeracji poznańskiej, a stąd dalej do miast znajdujących się bliżej wybrzeża. Dziś odbywa się to za pośrednictwem istniejącej od 1965 roku linii 220 kV. To mocno wysłużone połączenie, dlatego, jak wiele podobnych, zostanie rozebrane i zastąpione nową, dwutorową linią 400 kV. Umożliwi ona przesłanie większej ilości energii. Jest to ważne, bo zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie – średnio o ok. 2% rocznie – i jak pokazują statystyki, ta tendencja utrzymuje się od lat. Linia posłuży także do odbioru energii, która jest wytwarzana przez farmy wiatrowe. Te ostatnie, choć ekologiczne, to jednak potrzebują mocnej i stabilnej sieci przesyłowej, która wytrzyma wahania związane z tym, że farmy wiatrowe raz generują dużo energii, innym razem – kiedy nie ma wiatru – nie produkują jej wcale.

 Takie linie, jak ta z Piły do Plewisk, nie są sieciami dystrybucyjnymi dostarczającymi prąd bezpośrednio do Państwa mieszkań. To sieci przesyłowe, które pozwalają przesłać energię z miejsc jej wytwarzania do obszarów dalszej dystrybucji. Przesyłanie prądu odbywa się pomiędzy kolejnymi węzłami, które stanowią stacje elektroenergetyczne. Stacje pozwalają przesyłać prąd dalej, do kolejnych węzłów lub, zmniejszając jego napięcie, rozsyłać go do sieci dystrybucyjnej wysokiego (110 kV), średniego i niskiego napięcia, które zasilają bezpośrednio domy i zakłady pracy.
Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna