Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Zrealizowano kolejne prace

Na terenie gminy Oborniki, na około 8-kilometrowym odcinku linii prowadzone są prace naciągowe przewodów fazowych. Równolegle, na odcinku o długości około 4 km (gm. Połajewo oraz Oborniki) trwają prace związane z instalacją przewodów OPGW. Dotychczas przewody fazowe i przewody OPGW zamontowano odpowiednio na około 35-kilomentrowym odcinku linii oraz na około 31-kilometrowym odcinku linii.

Ukończono też montaż konstrukcji słupowych na 189 stanowiskach, a fundamentów na 206 stanowiskach. Wykonawca prowadzi jednocześnie prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji słupów na całej długości linii.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna