Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska

 

Zrealizowano kolejne prace

W ostatnim miesiącu nastąpił dynamiczny postęp prac na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo. Trwają tutaj roboty związane z budową fundamentów, wznoszeniem konstrukcji słupów i demontażem istniejącej linii. Stara linia 220 kV została zdemontowana na odcinku od SE Plewiska do słupa nr 25 (około 9 km).

Gotowych jest 217 z 221 fundamentów, wzniesiono 196 konstrukcji słupów, a przewody fazowe i odgromowe zostały zamontowane na odcinku ponad 71 km. W trakcie realizacji są 3 fundamenty, 14 słupów i przewody fazowe na odcinku 9 km.

Na ukończeniu są też prace naciągowe przewodów fazowych i odgromowych na odcinku linii przebiegającym przez Dolinę Noteci, a jeszcze w tym roku Wykonawca planuje rozpocząć prace naciągowe na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna